Doel en werkzaamheden

Op 7 november 2014 is de Stichting OVKB Producties opgericht. De stichting heeft als doel: het bevorderen van de danskunst in al haar vormen, voor alle leeftijden en niveaus door het organiseren, produceren en/of uitvoeren van (theater)dansvoorstellingen, danseducatie, workshops en andere dans-gerelateerde projecten, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

OVKB Producties hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

 • Er moet een goede balans zijn tussen de kwaliteit van dans en het welbevinden van de danser(es)
 • Het streven is om producties te organiseren voor alle verschillende niveaus van de dansers (van beginner tot semiprofessionele ), bij voorkeur samen in een voorstelling
 • Ontwikkeling van de interesse voor dans bij de jeugd heeft prioriteit
 • Samenwerking met andere disciplines (zoals muziek, toneel en beeldende kunst) wordt nagestreefd
 • Waar samenwerking met vergelijkbare initiatieven als OVKB Producties leidt tot een versterking van de gestelde doelen, zal die samenwerking gezocht worden
 • Producties mogen de continuïteit van de stichting niet in gevaar brengen

OVKB Producties is primair gericht op de regio Utrecht en omgeving. Uitbreiding naar nationaal of internationaal niveau is geen doel op zich, maar zal voor individuele producties zeker tot de mogelijkheden behoren.

OVKB Producties werkt continu aan meerdere projecten van verschillende ordes van grootte.

Eens in de paar jaar organiseert OVKB Producties haar grote voorstelling. Die voorstelling combineert verschillende dans stijlen en verschillende dans niveaus in één verhaallijn, uitgevoerd in een gerenommeerd theater met een professioneel ondersteunend technisch team voor onder andere decor, licht en geluid.

Tussen deze grote voorstellingen in, worden meerdere kleinere initiatieven georganiseerd. Dit betreft bijvoorbeeld de volgende projecten:

 • Organisatie dans kampen in de schoolvakanties van leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs
 • Masterclasses in samenwerking met professionele dansers en/of choreografen
 • Voorstellingen in een bepaald thema
 • Voorstellingen met als doel de promotie van dans
 • Voorstellingen in samenwerking met studenten muziek, toneel en/of beeldende kunst
 • Educatie projecten ter bevordering van de danskunst