De Wandeling

In één week in de meivakantie van 2016 kregen jongeren drie kunstdisciplines voorgeschoteld. Namelijk dans, beeldende kunst en toneel. We gingen op zoek naar raakvlakken maar zochten ook de verschillen op. Moet je perse óf een danser óf een acteur zijn of kan bijvoorbeeld acteren je versterken in je dansen? Kan je een choreografie beeldend op papier krijgen of misschien wel van hout, klei of ander materiaal? Een kleur aanbrengen in een kunstwerk heeft een duidelijk effect, maar wat is het effect van kleur in dans? En zo kwamen er nog meer vragen langs.

Naast deze zoektocht tussen de drie kunstdisciplines werkten we naar een voorstelling die aan het eind van de week getoond werd aan publiek. In deze voorstelling waren de drie kunstdisciplines gelijkwaardig aan elkaar. Ze stonden niet los van elkaar, maar vloeiden in elkaar over. Een voorbeeld: Een eigengemaakt kostuum had een functie in de beweging; zonder dit kostuum was de choreografie niet compleet.

Naast dat de deelnemers een “wandeling” ervoeren tussen de drie kunstdisciplines was het voor het publiek een fysieke wandeling. Deze Wandeling vond namelijk plaats in winkelgebied ’t Rond in Houten. Onderweg werd je getrakteerd op een aantal scenes op plaatsen waar je het niet verwachtte. Denk aan een choreografie tussen de schappen van de supermarkt, een voorgedragen gedicht bij de bakker, een dans in de bibliotheek, een scène in een winkeletalage en nog meer. Alle optredens werden uitgevoerd door jongeren in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar. Deze jongens en meisjes hadden de hele wandeling voorbereid door hard te werken gedurende 5 intensieve dagen in de meivakantie. Ze werden in dat traject professioneel begeleidt door Martina Tak (choreograaf en dansdocent), Maurille de Smalen (kunstenares en docent beeldend) en Nynke de Ruigh (reggiseur en theater docent).

Het publiek liep (gratis) mee met de wandeling. Er ontstond een soort zwaan kleef aan effect. Doel was om de groep publiek zo groot mogelijk te maken, door de drempel om mee te lopen zo laag mogelijk te maken.

Stichting OVKB Producties had als ambitie om een vernieuwend concept neer te zetten voor zowel de jongeren die optreden als het publiek. Dit project werd gezien als een pilot project.

De voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door: