Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit drie leden:

Olga van Koningsbrugge – voorzitter

Olga is naast voorzitter ook zakelijk leider van Stichting OVKB Producties. Olga heeft een grote staat van dienst in de wereld van dans en danseducatie. Olga is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de initiatieven die door Stichting OVKB Producties worden opgestart. Olga is ook het gezicht van Stichting OVKB Producties.

Ria Frowijn – secretaris

Ria is secretaris van Stichting OVKB Producties. Ria was directeur van de Kathedrale Koorschool Utrecht en Lector Muziekeducatie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Momenteel is Ria ook jurylid van het Nederlands Koorfestival, secretaris van VLS-CMHF en voorzitter van Stichting Leergeld Houten.

Bas de Jong – penningmeester

Bas is naast penningmeester ook verantwoordelijk voor de zakelijke kant achter de producties van OVKB Producties. Hij initieert de fondsenwerving, is verantwoordelijk voor contracten en houdt contact met bank, kvk, belastingdienst en verzorgt de begroting en jaarrekening.

Het bestuur van de stichting vergadert minimaal twee keer per jaar. Van elke vergadering maakt de secretaris notulen.