Financiering

OVKB Producties heeft geen winstoogmerk. Producties hoeven dan ook niet meer dan kostendekkend te worden uitgevoerd. Wel streeft OVKB Producties naar een vermogenspositie die nodig is om haar continuïteit te waarborgen.

Kosten voor de verschillende producties en projecten zullen voornamelijk voortkomen uit de huur van locaties, kosten voor kostuums, rekwisieten en decors, kosten voor inhuur van dansdocenten, choreografen, regisseur en andere aan de voorstelling gerelateerde specialismen en bijkomende kosten als reclamekosten, drukwerk en andere kosten die samenhangen met organisatie van de producties.

Opbrengsten zullen voornamelijk bestaan uit kaartverkoop, bijdragen van de studenten/leerlingen, fondsenwerving en sponsoring. Daarnaast hoopt OVKB Producties ook aanspraak te kunnen maken op lokale, regionale en (inter)nationale subsidies.

De kosten die samenhangen met de stichting, zoals administratiekosten en bestuurskosten zullen minimaal worden gehouden. De bestuursleden ontvangen geen geld voor hun bestuurstaak.

Indien vermogen wordt opgebouwd, zal dit primair als doel dienen om het voortbestaan van de stichting te garanderen. Mocht het opgebouwde vermogen hier meer dan voldoende voor zijn, dan zal OVKB Producties het overtollig vermogen aanwenden om initiatieven die vergelijkbaar zijn met die van OVKB Producties financieel te ondersteunen. Het vermogen van OVKB Producties zal niet gebruikt worden voor beleggingen of risicovolle investeringen in welke vorm dan ook anders dan een bank betaal of spaarrekening.